Cílem kurzu je seznámit frekventanty s teoretickou náplní bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích výkonu praxe SOŠ Bystřice nad Pernštejnem a jejich partnerských organizací. BOZP je povinnou součástí výuky ve všech oborech vyučovaných ve škole, a proto její důkladné pochopení a především praktické uplatňování je bezpodmínečnou součástí praxe a odborného výcviku studentů. Výstupem kurzu může být i výstupní test, který se tak stává výstupním testem pro prokázání znalostí BOZP.