Cílem kurzu je podpořit hlavně domácí přípravu žáků v předmětu Technologie. Ocelové konstrukce jsou částmi staveb, které mají svoje jasně definovaná pravidla. Jejich umísťování a používání je dáno parametry jednotlivých konstrukcí a jejich využití. Zároveň kurz poskytuje vyučujícím zpětnou vazbu o tom, jak žáci danou problematiku zvládli a jak si ji osvojili, prohloubili a upevnili učivo. Přispívá k tomu i možnost zohlednit výsledky žáků v testech při klasifikaci v předmětu.