Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit studenty se zaměřením na agrotechniku pěstování energetických rostlin. Pro energetické užití jsou víceleté – vytrvalé rostliny velmi vhodné. Poskytují velmi vysokou produkci biomasy – nebo sušiny. Lze je sklízet v období kdy obsahují poměrně málo vody. Náklady na jejich pěstování jsou často podstatně nižší než jednoletých – výrazná úspora spojená se zakládáním porostů