Náplní kurzu je učivo o veškerých tepelných úpravách vepřového masa, jeho charakteristika, rozdělení na jednotlivé části a použití v kuchyni.

Cílem kurzu je obeznámit žáky se základními pokrmy z vepřového masa, názorně ukázat některé technologické postupy.

Kurz je určen pro výuku žáků se speciálními výukovými potřebami.