Student tohoto oboru by měl získat znalosti o tom, které suroviny, kam a jak uskladnit, aby nedocházelo ke ztrátám kvantitativním, ale i kvalita je velmi důležitá. Všichni chceme dostat na stůl kvalitní pokrm. Také životní prostředí je nutné šetřit, proto je zde rozebrána problematika odpadů, které naši krajinu hyzdí a ničí živou přírodu kolem.