Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit žáky se základními potravinami a jejich složením. Potraviny jsou složeny z živin, vody, balastních látek, povzbuzujících látek a potravinových přísad a mají svůj význam ve výživě člověka. Žáci se naučí správně kombinovat a využívat potraviny v přiměřeném množství a poměru, aby strava byla zdravá a plnohodnotná. Kurz je určen pro žáky oboru E.