Sekce pro studenty oboru FARMÁŘ 1. ročník.

Obsahuje kompletní probrané učivo od začátku školního roku do současnosti.