Učivo předmětu Stolničení 3. ročníku pro kuchařské práce. Témata o základních pravidlech obsluhy v gastronomii, slavnostním stolničení a jídelním a nápojovém lístku.

Učivo předmětu Stolničení 2. ročníku pro kuchařské práce. Témata o obecných zásadách a pravidlech společenského chování a chování na gastronomických pracovištích při obsluze. Pracovní oblek a pomůcky obsluhy a veškerý inventář používaný při obsluze.