Cílem modulu je seznámit studenty s odchovem telat mléčného skotu od narození a seznámit studenty s výživou skotu

Cílem modulu je poskytnout informace o chovu skotu a koní, podat přehled o plemenech, užitkovosti a perspektivě jejich chovu.

Posluchač si osvojí nejzákladnější informace o technice chovu jednotlivých kategorií skotu a koní, posoudí znaky a vlastnosti nejvýznamnějších plemen s ohledem na dlouhodobě vysokou užitkovost, obhajuje perspektivy chovu skotu a koní z hlediska hospodářského, ekonomického, ekologického i jako producenta nenahraditelných potravin a surovin.

Cílem je seznámení posluchače s anatomii, morfologii a fyziologii hospodářských zvířat , vést k pochopení vztahů mezi prostředím a vlastnostmi zvířat , podat jim informace o zásadách výživy , krmení a zoohygieny. Posluchač získá základní informace o biologické podstatě chovu zvířat, využívá odborné pojmy při popisu těla hospodářských a jejich morfologie, chápe souvislosti mezi anatomii a fyziologii hlavních orgánových soustav a tvorbou hlavních živočišných produktů. Posluchač zná vlastnosti hospodářských zvířat, chápe činitele chovatelského prostředí a jejich vliv na užitkové vlastnosti zvířat, chápe činitele chovatelského prostředí a jejich vliv na užitkové vlastnosti zvířat, ovládá zásady výživy a krmení , dbá na úroveň zoohygieny v chovech