Ekologie a životní prostředí

Úvod do ekologie, ekologické principy, pojmy, taxony a ekologické faktory.

Produkt cestovního ruchu a další ekonomické zhodnocení možností soukromého podnikatele v zemědělství.

Tématický celek zabývající se chemickými látkami v životním prostředí a jejich působením.