Studijní materiály pro tématický celek neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie.

Tématický celek zabývající se chemickými látkami v životním prostředí a jejich působením.