Studijní materiály předmětu SCR pro 2. ročník VOŠ - Agroturistika.

Studijní materiály předmětu SCR pro 3. ročník VOŠ - Průvodcovské služby.